Bền vững Việt Nam

Cà Mau sẽ thí điểm thành lập Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam

Ngày 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử có buổi làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, nhằm thảo luận lấy ý kiến thành