bệnh nhân cấp cứu

Hiệu quả từ quy trình “Báo động đỏ”

Thời gian qua, quy trình “Báo động đỏ” đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau triển khai, mang đến cơ hội sống rõ ràng hơn, tăng thêm cơ hội