BHXH

Cà Mau là một trong 5 tỉnh, thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất cả nước

Đây là một trong những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua được nêu tại Đại hội đảng viên Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau

Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng 2/20 Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).