Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động

Hệ thống thông tin giám định BHYT trợ giúp đắc lực cho công tác giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho y tế cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh BHYT.

Ông Trịnh Trung Kiên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau: Năm 2018, BHXH tỉnh Cà Mau tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam chuyển giao: Hệ thống quản lý thu – sổ thẻ, Hệ thống quản lý tài chính – kế toán và Hệ thống quản lý chế độ BHXH. Ngoài ra, BHXH đã thiết lập được hệ thống mã số BHXH, hay còn gọi là mã ID cho mỗi người dân ở Việt Nam. Mỗi người từ lúc sinh ra đến khi mất đi sẽ có một mã số duy nhất. Mã số này là một trong những công cụ tích cực để người dân, người lao động tự mình tra cứu và kiểm soát quá trình đóng hưởng, là cơ sở để bảo đảm cho việc thụ hưởng cả quyền lợi BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) và tích hợp các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành khác có liên quan với vị trí là một trong 6 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, năm 2018, BHXH tỉnh Cà Mau sẽ tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, đồng bộ thành một quy trình thống nhất trên cơ sở ứng dụng CNTT, đưa tất cả quy trình nghiệp vụ của ngành thành quy trình điện tử.

Để các phần mềm vận hành trơn tru, đáp ứng tốc độ xử lý công việc nhanh, chính xác, bộ phận chuyên trách CNTT được phân công thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ khai thác các phần mềm cho các đơn vị sử dụng lao động. Đồng thời, kịp thời đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ, nâng cấp các phiên bản không còn phù hợp.

Tại BHXH tỉnh Cà Mau và các đơn vị trực thuộc, 100% cán bộ, viên chức trao đổi và giải quyết công việc qua môi trường mạng. Từ tháng 9, phần mềm văn phòng điện tử BHXH tỉnh Cà Mau chính thức vận hành. Qua đó đơn vị tiến hành cấp 50 chữ ký số cho cán bộ, viên chức giữ các chức vụ từ cấp phó phòng, phó giám đốc BHXH huyện, thành phố trực thuộc trở lên. Hơn 90% giao dịch liên quan đến các chế độ, chính sách ngắn hạn và báo cáo số thu, báo cáo biến động đối tượng tham gia, đối tượng được hưởng chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp đều được giao dịch trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đến nay, BHXH tỉnh đã xây dựng hoàn tất cơ sở dữ liệu của hơn 60 ngàn đối tượng tham gia BHXH và cấp mã số định danh cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT. Từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến điều chỉnh sổ thẻ và tra cứu quyền lợi tham gia BHXH, BHYT.

Hệ thống thông tin giám định BHYT được BHXH tỉnh Cà Mau áp dụng hơn 1 năm qua. Đây là hệ thống ứng dụng CNTT trong giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT một cách đồng bộ. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối tới gần 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT; tỷ lệ kết nối liên thông và thực hiện giám định điện tử đạt 98%.

Nếu trước kia, quy trình giám định BHYT thực hiện từ các chứng từ thanh toán, giám định viên sẽ xem xét, phát hiện chi phí bất hợp lý rồi mới giám định nội dung, thì từ khi ứng dụng hệ thống, quy trình đã thay đổi hẳn. Giám định viên dựa trên dữ liệu ở cổng thông tin, sử dụng phần mềm cảnh báo để phát hiện dấu hiệu bất thường, sau đó sẽ tập trung giám định theo chuyên đề. Hệ thống thông tin giám định BHYT trợ giúp đắc lực cho công tác giám sát, cảnh báo những vấn đề bất thường, cung cấp thông tin cho y tế cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh BHYT. Phần mềm có chức năng phát hiện lỗi, “lọc” lỗi theo hệ thống trong hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở khám chữa bệnh. Nhờ đó, bộ phận Giám định BHYT theo dõi, đối chiếu chính xác các cơ sở dữ liệu, chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật… theo quy trình chuyên môn của Bộ Y tế; cơ sở khám chữa bệnh nhận được những tiện ích thật sự khi BHXH tỉnh vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT. Nhờ hệ thống này, hằng ngày cơ sở thống kê được số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT, tổng chi phí và rất nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ khác, đảm bảo kịp thời, chính xác. Đồng thời, thông tin thống kê, phân tích số liệu được công khai, minh bạch, kịp thời để giúp các cơ sở khám chữa bệnh chủ động phối hợp, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT tại đơn vị.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thiện việc vận hành hệ thống các phần mềm đáp ứng yêu cầu xử lý tất cả các quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống dưới 40 giờ/năm; đảm bảo mọi người dân có thể tra cứu trực tuyến các thông tin về quá trình đóng, hưởng BHXH, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT…

BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, kịp thời khai thác, đưa vào ứng dụng các hệ thống phần mềm nghiệp vụ liên thông tập trung, nhằm xây dựng BHXH tỉnh trở thành đơn vị dẫn đầu về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *