Bí thư chi bộ

Bí thư chi bộ năng động

Là đảng viên, từng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, sau khi xuất ngũ trở về địa phương năm 2001, ở độ tuổi 21, anh Nguyễn Văn Ngọt tiếp