Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình

Hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh được nâng chất và đi vào chiều sâu

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh