biện pháp hộ đê

Không để người dân bị đói và sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”

Đó là chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải liên quan đến tình hình mưa lớn kèm theo giông lốc, sét đánh, sóng to, triều cường dâng