Bộ Chỉ huy

Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ xác lập 2 chuyên án, 21 kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh triệt phá