Bộ Công thương

“Doanh nghiệp Cà Mau với thương mại điện tử”

Đó là chủ đề buổi Hội thảo tập huấn vừa được Sở Công thương tỉnh Cà Mau phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương)

Cà Mau có 8 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018

Theo danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018 vừa được Bộ Công thương công bố, tỉnh Cà Mau có 8 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu trên lĩnh