“Doanh nghiệp Cà Mau với thương mại điện tử”

Ông Lưu Văn Quốc, Phó Giám đốc Sở Công thương, phát biểu tại Hội thảo.

Thương mại điện tử là phương thức bán hàng 2 chiều giữa người mua và người bán, giúp nhà sản xuất tiếp nhận kịp thời các tín hiệu của thị trường, thông qua thương mại điện tử kết nối, cung ứng dễ dàng, góp phần giảm chi phí mặt bằng, kho bãi, thời gian…

Nếu giao dịch truyền thống phải gặp gỡ trực tiếp thì giao dịch điện tử chỉ cần thông qua các thiết bị công nghệ như máy tính xách tay, điện thoại thông minh.

Theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, quy mô thị trường điện tử và kinh tế số tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2017 đạt 6,2 tỷ USD; năm 2018 đạt trên 7,8 tỷ USD. Dự kiến đến năm 2020 đạt 13 tỷ USD.

Từ đó cho thấy thị trường thương mại điện tử ngày càng mở rộng; các chuỗi cung ứng truyền thống với sự hỗ trợ của công nghệ số trở thành chuỗi cung ứng thông minh, kết nối hiệu quả các doanh nghiệp với địa phương.

Thông qua buổi Hội thảo tập huấn sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng thương mại điện tử và kinh tế số vào kinh doanh, để ngày càng thích nghi với bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ số, góp phần nâng cao sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *