Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

“Doanh nghiệp Cà Mau với thương mại điện tử”

Đó là chủ đề buổi Hội thảo tập huấn vừa được Sở Công thương tỉnh Cà Mau phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương)