Bộ đội Việt Nam

Thiêng liêng như tình đồng đội!

Trên chiến hào cùng nhau “chia lửa”, trong hoạn nạn quên mình cứu đồng đội, lúc khó khăn cùng giúp đỡ sẻ chia, chiến đấu vì dân, quên mình vì Tổ