bờ sông

Sạt lở bờ biển, bờ sông đang ngày càng nguy cấp

Thông tin từ Hạt Quản lý đê điều (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau), tình hình sạt lở bờ biển Tây trên địa bàn huyện Phú Tân