Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo đến cán bộ

Ngày 13/11, tại huyện Năm Căn, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn