Cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo đến cán bộ

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thông tin đến đại biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân thông tin các nội dung: Tình hình trên các vùng biển nước ta hiện nay; những động thái mới của các nước đối với biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; một số kết quả nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 5 Hải quân nói riêng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Qua đây, giúp các đại biểu nắm được những thông tin mới nhất, chính xác về tình hình biển, đảo cũng như quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; từ đó thêm niềm tin, sự đoàn kết, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *