bồi dưỡng kiến thức

Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 4 và 5/6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 71 đại biểu là người có uy tín trong đồng