bồn trữ nước

Nghĩa tình đồng hương mùa hạn, mặn

Sẽ có hàng trăm bồn trữ nước và can nhựa, cùng hàng tấn gạo được Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh vận