bớt thiệt hại

Ứng phó với dịch tả heo châu Phi: Giảm tổng đàn, bớt thiệt hại

Nguy cơ bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh. Ứng phó với dịch được Cà Mau xem là nhiệm vụ trọng tâm, cấp