cà phê ven bờ hồ Vân Thủy

Vụ dãy quán cà phê ven bờ hồ Vân Thủy: Sẽ cưỡng chế nếu chưa tháo dỡ sau ngày 31/12/2019

“Sau ngày 31/12/2019, Công ty chưa hoàn thành việc tháo dỡ hoặc chưa thực hiện, UBND thành phố sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế tháo dỡ theo quy định”, ông