cách ly tại gia đình

Từ ngày 15/7, tất cả những người đã đến TP. Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về hoặc đến Cà Mau phải khai báo y tế

Đây là nội dung quan trọng trong văn bản chỉ đạo hỏa tốc ngày 27/7 của Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước tình