cải thiện bữa ăn

Tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội

Đóng quân và quản lý địa bàn trên hướng biển Tây thuộc huyện U Minh, mặc dù điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn