cải thiện năng suất lao động

Xuất khẩu lao động – khó nhưng phải làm!

Tại Icogroup Cà Mau, trong số 13 giáo viên dạy tiếng nước ngoài, có 9 người đã từng tham gia xuất khẩu lao động tại nhiều thị trường. Năm đầu chỉ đạt 0,6% chỉ tiêu Với mục tiêu sẽ đưa