căn cước công dân

Dự kiến ngày 1/1/2021 sẽ đồng loạt cấp thẻ Căn cước công dân

LTS: Thực hiện Dự án cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử của Bộ Công an, Công an tỉnh đang triển khai thực hiện và hiện