càng tinh vi

Phạt trên 600 triệu đồng vì vi phạm khai thác khoáng sản trái phép

Tình hình khai thác trái phép đất mặt và đất bùn dưới lòng sông để san lấp mặt bằng hoặc đem bán để san lấp mặt bằng năm 2018 trên địa