cảnh quan môi trường

Tân Trung cần tăng cường các giải pháp xây dựng cảnh quan môi trường

Ghi nhận kết quả sau thời gian dài phấn đấu xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi), ngày 6/12, Đoàn thẩm định NTM tỉnh đã