Tân Trung cần tăng cường các giải pháp xây dựng cảnh quan môi trường

Đoàn công tác chia thành 7 tổ, tiến hành xuống từng ấp thẩm định cụ thể về tình hình xây dựng NTM.

Qua gặp gỡ trực tiếp các hộ dân, Đoàn thẩm định đánh giá, cơ bản địa phương thực hiện đạt các tiêu chí. Tuy nhiên, một số tiêu chí vẫn chưa hoàn thiện, nhất là tiêu chí về môi trường khi còn nhiều hộ dân chưa “hợp tác” về thực hiện trồng hàng rào cây xanh, còn tình trạng vứt rác bừa bãi… Ngoài ra, trên địa bàn xã, số hộ sử dụng điện chia hơi còn nhiều.

Theo báo cáo của địa phương, đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, đường giao thông có 7,8km được nhựa hóa, đường trục ấp và đường liên ấp bê-tông hóa 45km, cùng đạt 100%; tỷ lệ hộ dân có điện kế chính đạt 98,54%; có 3/4 trường đạt chuẩn Quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,07 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,3%.

Bộ mặt nông thôn Tân Trung không ngừng khởi sắc.

Từ thẩm định thực tế và báo cáo của xã, Trưởng Đoàn thẩm định – Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, ông Hồ Ngọc Tấn đề nghị địa phương cần tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt và vừa chạm ngưỡng. Tăng cường các giải pháp xây dựng cảnh quan môi trường. Đảm bảo an toàn điện phục vụ sản xuất. Nâng cao thu nhập người dân…

“Đoàn thẩm định sẽ sớm hoàn thiện các nội dung thẩm định; rà soát, đối chiếu đảm bảo đúng quy định để trình Hội đồng thẩm định trong thời gian sớm nhất, để có thể tiến tới công nhận xã Tân Trung đạt chuẩn NTM”, ông Hồ Ngọc Tấn cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *