cầu giao thông nông thôn

Nông thôn Năm Căn có thêm 3 cầu bê tông

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa cùng nhà tài trợ phối hợp với UBND huyện Năm Căn tổ chức khánh thành và bàn giao 3 cây cầu giao thông nông