Nông thôn Năm Căn có thêm 3 cầu bê tông

3 cây cầu được bàn giao gồm: cầu Trinh Luân bắc qua sông Cây Thơ, ấp Cây Thơ, xã Đất Mới; cầu Bảo Trực bắc qua kênh Nà Nước, ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải và cầu Thanh Long bắc qua sông Kênh Sáng, ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh.

Cầu Thanh Long nối đôi bờ sông Kênh Sáng, ấp Xóm Lớn Trong, xã Hàng Vịnh.

Các cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, trung bình mỗi cầu có chiều dài khoảng 30m, ngang 2m.

Tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thông qua Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh vận động Hội từ thiện Thanh Long (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) và kiều bào tại Hoa Kỳ tài trợ gần 300 triệu đồng; phần còn lại do UBND huyện đối ứng và người dân trong ấp đóng góp ngày công xây dựng.

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Năm Căn đã vận động xây dựng hoàn thành 5 cây cầu giao thông nông thôn, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *