chăm lo

Cần dành thời gian thỏa đáng chăm lo, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

“Quan tâm, dành thời gian thỏa đáng để chăm lo, xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng chỉ