cháy nổ

Rất dễ xảy ra cháy từ sự cố về điện

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp do tiềm ẩn nhiều nguy