cháy rừng

Hàng chục ngàn hécta rừng cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm

Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5 vụ cháy rừng, hiện hàng chục ngàn hécta rừng đứng trước

Chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019

Nhằm tăng cường tính chủ động, sẵn sàng và hiệu quả trong công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2019, trong hai ngày (14 và 15/2), Vườn Quốc gia

Quyết tâm bảo vệ rừng

Công tác phòng cháy chữa, cháy rừng (PCCCR) mùa khô nam 2018 - 2019 ở huyện U Minh đạt kết quả đáng ghi nhận, không xảy ra vụ cháy rừng nào.