Cháy ruộng lúa

Cháy ruộng lúa do bất cẩn trong đốt đồng

Tại xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời) vừa xảy ra một vụ cháy ruộng lúa, làm thiệt hại trên 2ha lúa của 3 hộ dân. Người dân nơi đây vẫn