Chi bộ Khóm 2

Cách làm hay của Chi bộ Khóm 2

Qua hơn 2 năm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự hưởng ứng tích cực của đảng viên và nhân