Chi cục Thú y vùng VI

Phát hiện 1 con chó nuôi dương tính với bệnh dại

Theo thông báo của Chi cục Thú y vùng VI (TP. Hồ Chí Minh), mẫu bệnh phẩm xét nghiệm trên vật nuôi (chó) của hộ ông Đỗ Ngọc Hùng ở ấp