chi ngân sách

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chi ngân sách, tiến độ giải ngân đầu tư công

Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động của dịch COVID-19, thiên tai đến mọi mặt đời sống, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và