chỉ số hài lòng

Mức độ hài lòng cao đối với một cửa điện tử

Cùng với việc xây dựng chính quyền điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, đã qua, kết quả đánh giá chỉ số