Chỉ thị số 19

Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1m

Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động