chiến binh

Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019) Những “chiến binh” giữ yên giấc ngủ cho Người

Nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắng cũng như mưa, ngày