Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

“Thanh niên Cà Mau sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”

Đó là chủ đề của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển