Chính phủ điện tử

Điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Sau thời gian chỉ đạo triển khai xây dựng, sáng nay 19/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống Thông tin

Xây dựng Chính phủ điện tử là công việc mới và khó, phải thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm

Theo Ủy ban Quốc gia về CPĐT, việc triển khai xây dựng CPĐT đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt đã có chuyển biến trong nhận thức về CPĐT và quá trình triển khai hướng tới