chính quyền và nhân dân

Ngọc Hiển quyết tâm thực hiện đạt 29 chỉ tiêu của năm nay

Nửa đầu năm nay, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, huyện Ngọc Hiển đã vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ