chính sách giảm nghèo

Đối thoại chính sách giảm nghèo

Nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hướng đến thoát nghèo bền vững; sáng 13/3, Sở Lao động - Thương binh