Đối thoại chính sách giảm nghèo

Buổi đối thoại xoay quanh 11 vấn đề: Bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ; vấn đề học tập theo Nghị định số 86/NĐ-CP về hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc; hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 33/QĐ-TTg; chính sách pháp lý cho người khuyết tật về tài chính cho Kế hoạch số 19/KH-UBND tỉnh; trợ giúp pháp lý cho người nghèo theo Quyết định 512/QĐ-UBND tỉnh; Hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho bà con nghèo; Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: Mỗi hộ 46.000 đồng/tháng trong 3 tháng liên tục; vấn đề lao động, việc làm và dạy nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định 740/QĐ-UBND tỉnh; hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế; vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; thực hiện Quyết định số 1586 của UBND tỉnh về thực hiện đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 – 2020, theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hầu hết bà con mong muốn được hỗ trợ về nhà ở và đất sản xuất.

U Minh hiện còn 7,65% tỷ lệ hộ nghèo; trong đó, xã Khánh Thuận là xã 135, hiện là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, đứng thứ 2 trên địa bàn huyện, với tỷ lệ 13,4%. Trong đó, chủ yếu hộ nghèo về thu nhập chiếm 328/436 hộ.

Xã Nguyễn Phích hiện còn trên 7,97% hộ nghèo.

Buổi đối thoại, đa phần các hộ dân xoay quanh vấn đề vay vốn và hỗ trợ về hỗ trợ về nhà ở… Một điểm chung của các hộ nghèo tại 2 xã là các hộ dân đều không nắm vững về các chính sách được thụ hưởng.

Các vấn đề được người dân đặt ra được đại diện các ban, ngành có liên quan giải trình cũng như hướng dẫn bà con tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, để bà con dễ dàng tiếp cận, có nguồn vốn phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *