chữa cháy rừng

Vi phạm tài nguyên rừng có giảm, nhưng vẫn còn khá cao

Tuy có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên số vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép… trong năm 2019 vẫn khá cao, với 56 vụ việc.

Quyết tâm bảo vệ từng cánh rừng

Nắng nóng gay gắt. Các kênh rạch nội đồng gần như trơ đáy. Hơn 2.845ha rừng đang trong tình trạng dự báo cháy cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.