Chưa có dự án khu đô thị mới nào thực hiện 20% xây dựng nhà ở xã hội

Chưa có dự án khu đô thị mới nào thực hiện 20% xây dựng nhà ở xã hội

Tính đến thời điểm hiện tại, Cà Mau có 38 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư tập trung với tổng diện tích 776ha. Trong đó, tập