chung sức

Để dân chung sức, đồng lòng…

Cán bộ và nhân dân ấp Kinh Ngang, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, là một trong những tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành