chướng ngại vật trên sông

Hơn 1.500 chướng ngại vật trên sông cần được giải tỏa

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có hơn 1.500 chướng ngại vật trên sông cần được giải tỏa. Đây là địa phương có số lượng vật chướng ngại