Chương trình trao tặng

Tiếp tục chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ

Theo Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ năm học mới với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” tại tỉnh Cà Mau, học sinh