Chuyện cũ

Chuyện cũ ở các khu đô thị mới !

Hiện nay, Cà Mau có 38 dự án khu đô thị mới, tập trung nhiều nhất tại TP. Cà Mau với 32 dự án. Quy mô dự án lớn, năng lực