chuyển mình

Bước chuyển mình ở xã nông thôn mới

Là xã cửa ngõ của huyện Thới Bình, khởi điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), Tân Lộc cũng là một xã thuần nông, đường giao thông nhiều đoạn xuống cấp,